Zabezpieczenia na portalu SafeRFQ.com

Bezpieczeństwo danych wrażliwych, jakimi są niewątpliwie dane firmy oraz dane techniczne projektów traktujemy bardzo poważnie. Na platformie SafeRFQ.com zaimplementowaliśmy odpowiednie procedury i ograniczenia dostępu do tych danych, aby zabezpieczyć nadzór Zleceniodawcy nad danymi projektu.

Dostęp do strony jest udostępniany szyfrowanym protokołem, co powoduje, że żadna autoryzacja nie zostanie zaakceptowana bez certyfikatu. Tego typu zabezpieczenia jakie używa SafeRFQ.com są wykorzystywane przez banki, kiedy logujemy się do konta. Ponadto dane techniczne są przechowywane na serwerze poza aplikacją w zaszyfrowanych katalogach bez dostępu z zewnątrz przez kogokolwiek. Portal SafeRFQ.com  zgodnie z nazwą ma być przede wszystkim bezpieczny dla użytkowników.

Jedyny sposób na przyznanie dostępu do plików z dokumentacją następuje poprzez moduł pobrania dokumentacji. Dostęp do niego uzyskujemy dopiero  po przejściu procesu logowania się i autoryzacji oraz jeśli użytkownik ustawił zabezpieczanie w postaci umowy NDA musimy przejść proces akceptacji umowy NDA. 

W systemie zarejestrowani są jedynie użytkownicy biznesowi zweryfikowani przez zespół SafeRFQ.com w dostępnych rejestrach. Użytkownik zakładając konto sam decyduje, jakie dane personalne  - imię, nazwisko, telefon, email - są udostępnione innym użytkownikom.

Zleceniodawca może zabezpieczyć dostęp do dokumentacji technicznej w następujący sposób:

  • żądając podpisania NDA - wówczas to Zleceniodawca decyduje czy po otrzymaniu podpisanej umowy NDA od potencjalnego wykonawcy udostępni mu  dokumentację. Jeżeli Zleceniodawca zaakceptuje NDA i udostępni Wykonawcy dostęp do własnej dokumentacji będzie ta zgoda dotyczyła wszystkich kolejnych zleceń aż do "wyłączenia" ważności umowy lub wpisania Wykonawcy na Czarna listę,   
  • wpisując Wykonawców na Czarną listę - wykonawcy z tej listy nie zostaną powiadomieni o twoim nowym zleceniu, ani nie uzyskają dostępu do twojej dokumentacji,
  • wpisując Wykonawców na Listę preferowanych - wówczas o nowym zleceniu zostaną poinformowani jedynie Wykonawcy znajdujący się na tej liście. Nowy wykonawcy, z którymi nie mamy jeszcze umowy NDA zostaną poproszeni o podpisanie i odesłanie NDA. I dopiero po zaakceptowaniu przez Zleceniodawcę umowy Wykonawca uzyska dostęp do dokumentacji technicznej dołączonej do zlecenia, 
  • Zleceniodawca otrzyma powiadomienie o każdorazowym pobraniu dokumentacji - kto i kiedy dokonał pobrania dokumentacji.