Wdrożenie wyrobu do produkcji z pomocą analizy DFM

Projektanci zajmujący się tworzeniem obwodów PCB stają przed wyjątkowo trudnym i wymagającym zadaniem szybkiego przeniesienia schematów do produkcji masowej. Tymczasem, potrzebna jest skomplikowana weryfikacja, która dostarczy odpowiedzi o efektywność oraz sprawność montażu wyrobów. Analiza Design for Manufacturing (DFM) to obecnie najwygodniejszy sposób wykorzystywany przy wdrażaniu nowych obwodów PCB.

Komputerowa analiza DFM 

Szczegółowe analizy mogą być przeprowadzane komputerowo za pośrednictwem specjalistycznego pakietu oprogramowania. To za jego pośrednictwem możliwe jest wykonanie bardzo wielu niezwykle istotnych testów związanych z prawidłową produkcją oraz montażem płyt PCB. Precyzyjna wizualizacja pozwala wykazać takie mankamenty, jak np. niedostateczna powierzchnia obszaru izolacyjnego, zbyt małe odległość pomiędzy poszczególnymi punktami pomiaru, a także mikroskopijne fragmenty miedzi, które mogą być odpowiedzialne za nieprawidłowe działanie układu. Oczywiście mogą taką analizę przeprowadzić doświadczeni inżynierowie, ale zazwyczaj jest to o wiele bardziej czasochłonne i nie koniecznie zostaną zaobserwowane wszystkie potencjalne zagrożenia.

Kluczowym zadaniem analizy DFM jest wykrywanie problemów we wstępnym etapie projektu obwodu. Musimy bowiem pamiętać, że im później wykazany zostanie błąd, tym kosztowniejsze jest jego usunięcie. Szacuje się, że nie wykrycie problemu na etapie projektowania zwiększa dziesięciokrotnie koszty eliminowania błędu na etapie produkcyjnym. Analiza design for manufacturing (nazywana czasami design for manufacturability) pozwala na prawidłowe i bezpieczne wdrożenie wyrobu do produkcji masowej.

Wykorzystywanie wyników analizy DFM

Wygodne oprogramowanie pozwala w krótkim czasie uzyskać listę wszystkich błędów wykrytych przez system. Tworzony jest plan działań, który hierarchizuje proces usuwania błędów. Po wyczyszczeniu listy najczęściej przeprowadzana jest kolejna analiza DFM, która sprawdzi, czy udało się wyeliminować wszystkie mankamenty, a także czy w procesie poprawek nie pojawiły się inne błędy. Gdy analiza DFM nie wykryje problemów, można przejść do produkcji prototypów.

Ogromnym atutem analizy DFM jest zapewnienie kompatybilność z wymaganiami stawianymi przez producentów. Daje to pewność, że zaprojektowane płytki będą mogły zostać wykorzystane w poszczególnych gałęziach przemysłu.

Jakie korzyści gwarantuje rzetelna analiza DFM?

To specjalistyczne narzędzie, które znacznie usprawnia pracę projektantów. Są oni w stanie już na wczesnym etapie projektowania usuwać błędy, które w perspektywie czasu oznaczałyby ogromne koszty dla firmy zajmującej się dostarczaniem gotowych obwodów PCB. Analiza DFM pozwala na przeprowadzenie wielu różnych testów, dzięki czemu jest niezwykle precyzyjna.

Analiza DFM jest niezbędna w procesie wdrażania wyrobów do produkcji masowej. Każdy błąd wykryty na etapie produkcyjnym oznacza ogromne koszty. Rzetelnie przeprowadzona analiza minimalizuje ryzyko pozostawienia jakichkolwiek błędów, a co za tym idzie, wpływa na obniżenie kosztów produkcji. Pozwala również na dostarczanie lepszych i bardziej efektywnych produktów spełniających wszystkie normy stawiane przez współczesny rynek elektromechaniczny.

Portal tek.info.pl podał zestawienie Top 100 polskich OEM największych polskich producentów OEM, którzy produkcję mają
Zmiany w procesie produkcyjnym są wymuszone postępującą miniaturyzacją sprzętu, która wymaga większej precyzji. Dodatkową kwestią jest większa troska o bezpieczeństwo środowiska naturalnego...
Proces lutowania płytek PCB jest bardzo złożony i wpływa na prawidłowe działanie całego układu. Najczęściej stosowana jest specjalna pasta
Od wielu lat znane są niekorzystne właściwości ołowiu. Pierwiastek ten jest szkodliwy dla zdrowia ludzkiego, a także problematyczny ...