POLITYKA PRYWATNOŚCI I PLIKÓW COOKIES

§ 1. Postanowienia ogólne

1. Niniejsza polityka (dalej: Polityka) opisuje cele i zasady przetwarzania Państwa danych osobowych w związku z korzystaniem z portalu SafeRFQ (dalej: Portal), podstawy prawnego tego przetwarzania, Państwa uprawnienia oraz zagadnienia związane z użytkowaniem plików cookies (tzw. ciasteczek).

2. Administratorem Państwa danych osobowych jest Afinor sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku (80-299), ul. Lęborska 3B, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, dla której akta rejestrowe przechowuje  Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000338704, NIP: 5842685567, REGON: 220897988, kapitał zakładowy: 5.000,00 zł (pięć tysięcy złotych) (dalej określany jako My lub Administrator)

3. Z mogą się Państwo z nami kontaktować w następujący sposób:

   i.  drogą korespondencji listownej pod adresem korespondencyjnym ul. Lęborska 3B, 80-386 Gdańsk,
   ii. drogą e-mailową pod adresemsupport@safeRFQ.com

4. Skrótowiec RODO pojawiający się w dalszej części Polityki oznacza rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

 

§ 2. Rodzaje zbieranych danych osobowych oraz cele i podstawy prawne ich przetwarzania

1. Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane w następujących celach:

    i.   realizacji umowy zawartej z Państwem umowy o świadczenie drogą elektroniczną usług oferowanych przez Portal – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO

    ii.  wypełnienia obowiązków prawnych, w szczególności z zakresu prawa podatkowego (np. prowadzenie dokumentacji podatkowej) – art. 6 ust. 1 lit c RODO

    iii. w uzasadnionym interesie nas jako Administratora danych oraz podmiotów trzecich tj. dla zapewnienia prowadzenia korespondencji, zwalczania nadużyć w korzystaniu z Portalu, dla celów analitycznych, zapewnienia lepszego doboru treści wyświetlanych w Portalu, marketingu bezpośredniego produktów i usług Administratora osób trzecich (w tym poprzez wykorzystanie plików cookies oraz wysyłkę newslettera), dochodzenia i obrony przed roszczeniami oraz zapewnienia możliwości wykazania postępowania zgodnego z prawem, w szczególności z RODO oraz w celu wykonania umów zawartych z podmiotami trzecimi – art. 6 ust. 1 lit. f RODO

2. Państwa dane będą przekazywane innym podmiotom wyłącznie w związku z realizacją usług na rzecz Państwa. Mogą to być w szczególności: inni użytkownicy Portalu (w zakresie, w jakim wynika to z konieczności wynikającej ze specyfiki świadczonych usług) osoby zatrudnione u Administratora, dostawcy usług w zakresie hostingu i poczty elektronicznej (w szczególności H88 S.A.), dostawcy oprogramowania w szczególności niezbędnego do obsługi Portalu, firmy zapewniające obsługę IT (w szczególności Mediart sp. z o. o.), operator płatności on-line (w szczególności PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A. oraz Krajowy Integrator Płatności S.A.), podwykonawcy Administratora, a także dostawcy usług prawnych oraz księgowych (w szczególności Kancelaria Podatkowa Aloi Alicja Czyszek)

3. Jeżeli korzystali Państwo z naszych usług, Państwa dane będą przetwarzane do czasu przedawnienia związanych z tym wzajemnych zobowiązań cywilnoprawnych oraz podatkowych. Państwa dane osobowe związane z korzystaniem z plików cookies będą przetwarzane do czasu ich usunięcia z Państwa urządzeń lub zablokowania w ustawieniach przeglądarki.Państwa dane osobowe związane z zapisem na newsletter będą przetwarzane do czasu wycofania zgody na jego wysyłkę.

 

§ 3. Informacje o Państwa uprawnieniach w związku z przetwarzaniem danych osobowych

1. Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych i ich poprawiania, a także do przenoszenia danych.

2. Mają Państwo prawo do żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych w przypadkach, o których mowa w art. 17 i 18 RODO (w szczególności, gdy uważają Państwo, że dane przetwarzane są niezgodnie z prawem).

3. W przypadkach, w których Państwa dane przetwarzane są w celu realizacji naszego uzasadnionego interesu, mają Państwo prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania: w każdym przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się dla celów marketingu bezpośredniego oraz ze względu na Państwa szczególną sytuację - w pozostałych przypadkach.

4. Jeżeli uważają Państwo, że Państwa dane przetwarzane są niezgodnie z prawem mogą Państwo skontaktować się z nami celem wyjaśnienia pod adresem e-mail: support@safeRFQ.com lub wnieść skargę bezpośrednio do organu nadzorczego do spraw ochrony danych osobowych, którym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

5. Mają Państwo prawo do odwołania udzielonej zgody na przetwarzanie danych lub zgody, do której odpowiednio stosuje się przepisy RODO o zgodzie na przetwarzanie danych (np. zgoda na newsletter lub zgoda na użycie plików cookies).

 

§ 4. Ogólne informacje o plikach cookies

1. Pliki cookies to niewielkich rozmiarów pliki tekstowe zapisywane na Państwa komputerze lub urządzeniu mobilnym, a następnie pobierane z nich podczas kolejnych wizyty w Portalu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na Państwa urządzeniu oraz unikalny numer (tzw. cookie ID).

2. W większości przeglądarka internetowa domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w Państwa urządzeniu. W każdym czasie mogą Państwo jednak zmodyfikować ustawienia przeglądarki, aby blokowała ona pliki cookies, albo każdorazowo informowała o ich zapisaniu na urządzeniu, a także usunąć zgromadzone pliki cookies. Muszą mieć Państwo świadomość wiedzieć, że ograniczenia w zakresie stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcje Portalu. W celu uzyskania szczegółowych wytycznych w tym zakresie, radzimy zapoznać się z informacjami zamieszczonymi na stronach internetowych dostawców poszczególnych przeglądarek:

     i. Edge - https://support.microsoft.com/

     ii. Firefox - https://support.mozilla.org/

     iii. Google Chrome/ Android - https://support.google.com/

     v. Internet Explorer - https://support.microsoft.com/

     vi. Opera - http://help.opera.com/

     vii. Safari - https://support.apple.com/

     viii. Safari (wersja iOS) - https://support.apple.com/

     ix.  Windows Phone - http://www.windowsphone.com/

3. Portal używa następujących rodzajów plików cookies:

   i.  Cookies umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Portalu oraz dostosowujące i optymalizujące Portal pod Państwa potrzeby i ułatwiające korzystanie z niego (np. poprzez zapamiętywanie sesji lub hasła),
   ii.  Cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania,
   iii. Cookies zbierające informacje o sposobie korzystania z Portalu.

4. Portal wykorzystuje cookies sesyjne, ulegające skasowaniu po zamknięciu okna przeglądarki internetowej, jak i pliki cookies trwałe, zapisywane na określony czas w urządzeniach, za pośrednictwem których korzystają Państwo z Portalu.

 

§ 5. Analityka Internetowa

1. W oparciu o technologię cookies dokonujemy analizy behawioralnej korzystania z Portalu przez jego użytkowników, na podstawie której sporządzane są statystyki. Dokonywane analizy służą ulepszaniu Portalu, czynieniu go bardziej przyjaznym dla Użytkowników. Tworzone statystyki nie powinny prowadzić do identyfikacji Państwa przez nas jako konkretnych osób.

2. W celu, o którym mowa powyżej wykorzystujemy narzędzie Google Analytics -  to dostarczane przez Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA narzędzie analityczne, które automatycznie gromadzi dane na temat miejsc Internetu z których użytkownicy trafili do Portalu, sposobu korzystania przez użytkowników z Portalu i tworzenie statystyk, które pomagają nam optymalizować budowę Portalu i ulepszać jego promocję. Korzystanie przez nas z tego narzędzia może wiązać z przekazywaniem Państwa danych na terytorium Stanów Zjednoczonych. Google LLC przystąpiło jednak do programu „Privacy Shield”, co oznacza stwierdzenie przez Komisję Europejską, iż podmiot ten zapewnia wymagany prawem obowiązującym na terenie Unii Europejskiej poziom ochrony danych osobowych. W ramach ustawień plików cookies w przeglądarce, mogą Państwo zadecydować o niestosowaniu Google Analytics w Państwa przypadku. O szczegółowym zakresie przetwarzania danych mogą Państwo przeczytać pod adresem: Support Google