FAQ

Zadawaj pytania, znajduj odpowiedzi
Tu znajdziesz dodatkowe informacje o portalu SafeRFQ.com i odpowiedzi na najczęsciej zadawane pytania 

Po upływie okresu próbnego możliwe jest korzystania z funkcji SafeRFQ.com  w rocznej subskrypcji. Więcej informacji tutaj

Subskrypcja SafeRFQ.com obowiązuje przez 12 miesięcy. Jest odnawiana automatycznie. 

Jako Zleceniodawca możesz składać nieograniczoną ilość zleceń. Jako Wykonawca korzystający z płatnego dostępu do portalu możesz składać zarówno oferty, jak i samemu  składać zlecenia produkcyjne. Zobacz wszystkie szczegóły tutaj.

Informacje wyświetlane w profilu firmy są to dane podane w trakcie rejestracji firmy na portalu SafeRFQ.com. Informacje o profilu firmy mogą być edytowane i zmieniane przez zarejestrowanego użytkownika. 

Aby wyróżnić swój profil, użytkownik możesz dodatkowo umieścić w nim logo firmy oraz udostępnić zdjęcia. Dodatkowo możesz zwiększyć atrakcyjność swoje firmy dzięki szczegółowemu wypełnieniu profilu firmy. Informacje i dane te są wykorzystywane przez portal do filtrowania i zapewniają jak najwyższej dokładności wyszukiwania zarówno zleceń jak i kontrahentów. 

Na portalu SafeRFQ.com dla nie zarejestrowanych użytkowników widoczne są jedynie nazwa i adres firmy. Dane użytkownika, takie jak email i telefon nie są udostępniane innym użytkownikom.

Na portalu SafeRFQ.com publikowane są dane firm, których dane zostały zweryfikowane w publicznie dostępnych rejestrach (np. dane z rejestru spółek) oraz zostały przekazane przez użytkownika rejestrującego daną firmę. Użytkownicy zawsze mają pełną kontrolę nad tym, jakie dane dotyczące firmy są wyświetlane. Jeśli dana firma nie jest wyświetlana, oznacza to, że nie udostępniła jeszcze swoich danych do wyszukiwania.

Informacje o nowych zleceniach są wysyłane mailem. Użytkownik może ustawić na swoim profilu częstotliwość otrzymywania powadomień o nowych zleceniach od raz po opublikowaniu nowego zlecenia przez Zleceniodawcę lub zbiorczo: co godzinę, co 12 godzin lub raz na dobę. 

Użytkownik otrzymuje powiadomienia o zleceniach pasujących do jego profilu firmy. Na swoim profilu użytkownik może ustawić czy ma otrzymywać powiadomienia pasujące do jego profilu czy po przefiltrowaniu na podstawie zapisanego filtru.

Wyszukiwanie działa w oparciu o filtry takie jak typ i rodzaj usług, zasięg geograficzny, wymagane standardy ect. podane w kategoriach wyszukiwania i są porównywane z treścią wszystkich profili firmowych zarejestrowanych na platformie SafeRFQ.com – np. z informacjami dotyczącymi kompetencji, umiejętności i oferowanych standardów.

Dzięki takiej metodzie wyszukiwania Użytkownik może znaleźć konkretne, interesujące go zlecenia lub kontakty biznesowe. Użytkownik jest powiadamiany o nowych zleceniach, które odpowiadają jego profilowi lub są zgodne z ustawionym przez niego filtrem. 

Wymagany jest kontakt mailowy z naszym zespołem na adres mailowy support@safeRFQ.com lub poprzez Kontakt w naszym portalu.

Do tego celu służą trzy mechanizmy. Pierwszy to żądanie NDA. Ustawienie wymagania NDA przy zakładaniu zlecenia powoduje reglamentowany dostęp do dokumentacji. Podpisana przez potencjalnego Wykonawcę umowa NDA trafia do Zleceniodawcy i on decyduje czy danej firmie udostępni dokumentację techniczną. Drugi mechanizm to lista preferowanych partnerów (White List) czyli o potencjalnych zleceniach zostaną poinformowani jedynie Wykonawcy z tej listy i tylko oni uzyskają do niej dostęp. A trzeci  mechanizm to czarna lista (Black List) czyli lista firm, którym zabraniamy dostępu do dokumentacji dołączonej do zlecenia.

Zachęcamy do kontaktu za pośrednictwem maila support@safeRFQ.com dostępnego na platformie SafeRFQ.com lub kontaktu telefonicznego z naszymi przedstawicielami. Nasz zespół zapewnia użytkownikom wsparcie we wszelkich kwestiach dotyczących platformy SafeRFQ.com oraz korzystania z jej funkcji.

Od realizacji zlecenia nie jest pobierana żadna prowizja.

Na SafeRFQ.com Zleceniodawca i Wykonawca zawsze komunikują się bezpośrednio. Udzielając odpowiedzi Zleceniodawca może ją opublikować i wysłać do wszystkich Wykonawców, którzy mogą być zainteresowani tym zleceniem (zostali powiadomieni o nowym zleceniu).