Czy analiza DFT jest potrzebna? Kiedy ją stosujemy oraz jakich informacji dostarcza?

Analiza DFT (Design for Testing) jest wykorzystywana w procesie projektowania oraz produkowania układów elektronicznych. Układy scalone są wyposażone w dodatkowe funkcje, które ułatwiają testowanie produktu pod kątem sprawności. Techniki DFT są rozwijane od lat 40-stych ubiegłego wieku. Stopniowa komputeryzacja pozwoliła znacznie usprawnić dodawanie funkcji ułatwiających nadzorowanie oraz weryfikację sprawnego działania urządzeń elektromechanicznych.

Jakie możliwości oferuje nam analiza DFT?

Układy scalone są wyposażone w dodatkowe funkcje współpracujące z dedykowanym oprogramowaniem kontrolnym. W ten sposób, inżynier nadzorujący pracę urządzenia może w każdej chwili sprawdzić jego działanie oraz odnaleźć ewentualne usterki. Co szczególnie istotne, wyniki testów są zapisywane, co pozwala następnie szybko zlokalizować źródło problemów. Analiza DFT pozwala sprawdzić sprawność układów na etapie produkcji, a także podczas eksploatacji przez klienta.

 

W jaki sposób wykorzystywane są funkcje DFT?

Nowy produkt elektroniczny podlega restrykcyjnym normom oraz wymogom. Wdrożenie produktu na rynek wymaga przeprowadzenia specjalistycznych testów. Funkcje DFT wdrażane już na etapie projektowania układu pozwalają skrócić czas potrzebny do zweryfikowania sprawności układu. Producenci dysponują specjalistycznym sprzętem oraz aparaturą, która pozwala nadzorować pracę urządzenia. Jest to możliwe właśnie za sprawą czujników oraz funkcji dostarczających informacji o konkretnych parametrach działania.

Jakich informacji dostarcza analiza DFT? 

Podstawowe założenia analizy DFT opierają się na testach strukturalnych, które znacznie różnią się od testów funkcjonalnych. Test funkcjonalny pozwala ustalić, czy dany produkt spełnia swoją rolę przy zachowaniu sprawności układu. Tymczasem, testy strukturalne weryfikują działanie poszczególnych elementów. Sprawdzany jest każdy, najmniejszy detal na płycie PCB. Analiza DFT w krótkim czasie dostarcza szczegółowych informacji na temat tego, co dzieje się we wnętrzu urządzenia. Wyniki pozwalają namierzyć potencjalne usterki, których nie wykażą np. testy funkcjonalne.

W jakim celu przeprowadzana jest analiza DFT?

 

O ile testy funkcjonalne pozwalają ocenić, czy układ scalony działa poprawnie w danej chwili, o tyle testy strukturalne pozwalają ocenić, czy to poprawne działanie zostanie utrzymane w przyszłości. Analiza DFT pozwala bowiem namierzyć ewentualne nieprawidłowości w obrębie najmniejszych elementów. Ich wyeliminowanie zmniejsza ryzyko usterki danego produktu.

 

Reasumując, specjalistyczna analiza DFT pozwala producentom na dokładniejszą kontrolę jakości oraz eliminowanie wad, które mogłyby ujawnić się w przyszłości. W ten sposób, firmy są w stanie dostarczać swoim klientom wysokojakościowy oraz bezawaryjny produkt. Rzetelna analiza DFT pozwala również usprawnić proces masowej produkcji oraz zmniejszyć jej koszty. Wszystko za sprawą skutecznego i wygodnego diagnozowania układów scalonych. 

Równomierne i dokładne rozprowadzanie pasty lutowniczej jest kluczowe dla uzyskania wysokiej jakości połączeń na płytce drukowanej PCB. Na przestrzeni lat pojawiło się wiele sposobów nanoszenia pasty...
Wraz z postępem technologicznym, elektronika staje się czymś wszechobecnym i otaczającym nas z każdej strony. Podstawą każdego urządzenia elektrycznego są ...
Analiza DFM (Design for Manufacturing) to jedna z analiz wykorzystywanych przy wdrażaniu nowych wyrobów PCB do produkcji. Jak ją przeprowadzić?
Wdrożenie nowych produktów lub usług na rynek konsumencki to bardzo złożona procedura, na którą składa się szereg skomplikowanych działań. New Product Introduction to procedura wykorzystywana przez czołowych producentów....